Oprema za voćarstvo i vinogradarstvo

APARATI  ZA  POSTAVLJANJE UKRASNIH KAPICA

Enološke posude

Aparat za ukrasne kapice inox Aparat za ukrasne kapice

Prese za voće

Muljače za grožđe

Muljače i pasirke za voće

Pumpe za pretakanje

Pumpe za kljuk

Uređaji za filtriranje

Pretakači

HORIZONTALNI APARAT - INOX

HORIZONTALNI APARAT

INOX burad

   
   

Polipropilenske posude

Ručni aparat za ukrasne kapice

Aparat za kapice

Drvena burad

Staklena ambalaža

Čepilice

Aparati za kapice

Zatvarači

Vrenjače

RUČNI APARAT 

RUČNI APARAT  PROFI

Punilice

   
   

Oprema za pranje flaša

Ukrasne kapice

Merni instrumenti

Pasterizator

 
  TERMOSKUPLJAJUĆE UKRASNE KAPICE
     
     
     

Vrh stranice Vrh strane

 

Copyright © Migros 2001 - 2006